Προηγούμενα Δ.Σ

2013-2015
Πρόεδρος: Στεργίου Κώστας
Αντιπρόεδρος: Νάση Βαρβάρα
Ταμίας: Χαρίσης Παναγιώτης
Γραμματέας: Νάση Ελένη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών: Λάππα Αγγελική
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Παλαιοδήμος Άγγελος
Μέλη: Μούκας Ναπολέων, Μπακάλης Σπύρος, Καντζιλιέρη Καλυψώ
Αναπληρωματικοί: Χρόνης Τάκης, Παππάς Παναγιώτη

2011-2013
Πρόεδρος: Ζώτος Σταύρος
Αντιπρόεδρος: Στεργίου Δημήτρης
Β' Αντιπρόεδρος: Ζώτου Παναγιώτα
Γραμματέας: Ζώτου Βασιλική
Β' Γραμματέας: Ζώης Δημήτρης
Ταμίας: Χαρίσης Παναγιώτης
Β' Ταμίας: Μπακάλης Σπύρος
Μέλη: Στυλιανός Γιώργος, Μούκας Ναπολέων, Ρούπας Δημήτρης, Σιούλας Τάκης, Παλαιοδήμος Ευάγγελος

2009-2011
Πρόεδρος: Ζώτος Σταύρος
Αντιπρόεδρος: Ρούπας Δημήτρης
Γραμματέας: Χρόνης Δημήτρης
Β' Γραμματέας: Στεργίου Σταύρος
Ταμίας: Χαρίσης Παναγιώτης
Μέλη: Ζώτου Παναγιώτα, Νάσης Παναγιώτης, Μούκας Ναπολέων, Σιούλας Τάκης, Παλαιοδήμος Ευάγγελος, Δακίδη Γιάννα

2008-2009
Πρόεδρος: Σιούλας Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Ζώτου Παναγιώτα
Γραμματέας: Δακίδη Γιάννα
Ταμίας: Χαρίσης Παναγιώτης
Υπεύθυνοι Πολιτιστικού και Δημοσίων Σχέσεων: Ρούπας Δημήτρης, Νάσης Παναγιώτης
Υπεύθυνη χορευτικού: Νάση Βαρβάρα
Υπεύθυνη Νεολαίας: Νάση Ελένη
Αναπληρωματικό μέλος: Παλαιοδήμος Ευάγγελος

2003-2005
Πρόεδρος: Σιούλας Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Κώστας
Γραμματέας: Δακίδη Γιάννα
Ταμίας: Μούκας Ναπολέων
Υπεύθυνοι Πολιτιστικού και Δημοσίων Σχέσεων: Καραγιάννη Ελευθερία, Στυλιανός Φάνης, Νάσης Παναγιώτης
Υπεύθυνη Αίθουσας: Κατσούπα Αυγή
Υπεύθυνη Τύπου: Κατσαρη Αντωνία
Υπεύθυνος Νεολαίας: Μέμος Δημήτρης
Αναπληρωματικό μέλος: Δημητρίου Πηνελόπη

2001-2003
Πρόεδρος: Σιούλας Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Κωνσταντίνος
Β' Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνη Αίθουσας: Κατσούπα Αυγή
Γραμματέας: Δακίδη Γιάννα
Ταμίας: Μούκας Ναπολέων
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:  Καραγιάννη Ελευθερία
Υπεύθυνη Τύπου: Κατσαρη Αντωνία
Βοηθός Ταμία: Μαυρουδής Θεόδωρος
Μέλη: Νάσης Παναγιώτης, Τσαγκανάς Τάκης, Κυρίτση Αλεξάνδρα, Λιατήρης Παναγιώτης, Μπακάλης Φώτης, Ζώης Γρηγόρης

1999-2001
Πρόεδρος: Σιούλας Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Καντζιλιέρη Καλυψώ
Γραμματέας: Δακίδη Γιάννα
Ταμίας: Μούλας Ναπολέων
Μέλη: Μπακάλης Φώτης, Κατσούπα Αυγή, Γκέκας Χαράλαμπος, Μαυρουδής Θεόδωρος, Τάσσης Γιάννης

1997-1999
Πρόεδρος: Ζώτος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Σιούλας Δημήτρης
Ταμίας: Νάσης Νίκος
Μέλη: Μπακάλης Φώτης, Κατσούπα Αυγή, Ρούπας Σπύρος, Καντζιλιέρη Καλυψώ, Δακίδη Γιάννα

1995-1997
Πρόεδρος: Λιατήρης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Καντζιλιέρη Καλυψώ
Γραμματέας: Σιούλας Δημήτρης
Ταμίας: Νάσης Νίκος
Μέλη: Ζώτος Κωνσταντίνος, Μπακάλης Φώτης, Χαρίσης Κωνσταντίνος, Μούκας Ναπολέων, Δούσκος Αναστάσιος

1993-1995
Πρόεδρος: Λιατήρης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Στεργίου Φάνης
Ταμίας: Νάσης Νίκος
Μέλη: Ζώτος Κωνσταντίνος, Μπακάλης Φώτης, Χαλιάσου Ρίκη, Καραγιάννη Ελευθερία, Δακίδης Τάκης

1991-1993
Πρόεδρος: Ζώτος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Στεργίου Φάνης
Γραμματέας: Ζαφείρης Χρήστος
Ταμίας: Νάσης Νίκος
Μέλη:  Μπακάλης Φώτης, Χαλιάσου Ρίκη, Καραγιάννη Ελευθερία, Χαρίσης Κωνσταντίνος, Κατσούπα Αυγή

1990-1991
Πρόεδρος: Ζώτος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Χαλιάσου Ρίκη
Γραμματέας: Στεργίου Φάνης
Ταμίας: Κατσούπα Αυγή
Μέλη:  Δακίδης Γιάννης, Ρούπας Δημήτρης, Νάσης Νίκος, Τάτσης Δημήτρης, Κατσούπας Βασίλης

1989-1990
Πρόεδρος: Ζώτος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Καραγιάννη Ελευθερία
Γραμματέας: Μούκα Ελένη
Ταμίας: Κατσούπα Αυγή
Μέλη:  Δακίδης Δημήτρης, Στεργίου Φάνης, Ρούπας Σπύρος, Νάσης Νίκος, Χαλιάσου Ρίκη

1988-1989
Πρόεδρος: Ζώτος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Χαλιάσου Ρίκη
Γραμματέας: Χρόνης Δημήτρης
Ταμίας: Ρούπας Σπύρος
Μέλη:  Καραγιάννη Ελευθερία, Στεργίου Φάνης, Κατσούπας Φάνης, Νάσης Δημήτρης, Χαρίσης Κωνσταντίνος

1987-1988
Πρόεδρος: Στεργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Μούκας Ναπολέων
Γραμματέας: Ράπτη Αγγελική
Ταμίας: Ζαφείρης Χρήστος
Μέλη:  Δούσκος Τάσος, Τόλης Θωμάς, Ντίνος Βαγγέλης, Τζώρτζης Απόστολος, Χαραλάμπους Βασίλης

1984-1986
Πρόεδρος: Στεργίου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Κατσούπα Αυγή
Γραμματέας: Καραγιάννη Ελευθερία
Ταμίας: Νάσης Νίκος

Μέλη:  Νάσης Παναγιώτης, Χρόνη Σταματία, Γούσιας Βαγγέλης, Παππάς Βασίλης, Θωμάς Τόλης