Νέο Δ.Σ.

Πρόεδρος: Στεργίου Κώστας
Αντιπρόεδρος: Νάση Βαρβάρα
Ταμίας: Χαρίσης Παναγιώτης
Γραμματέας: Νάση Ελένη
Υπεύθυνη Πολιτιστικών: Λάππα Αγγελική
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Παλαιοδήμος Άγγελος
Μέλη: Μούκας Ναπολέων, Μπακάλης Σπύρος, Καντζιλιέρη Καλυψώ
Αναπληρωματικοί: Χρόνης Τάκης, Παππάς Παναγιώτη